JAN z Tulczyna, zdobywał przy boku Marka Jakimowskiego galarę turecką w 1621

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13