KŁOCZKOWSKI Piotr, sekretarz przyboczny Stefana Batorego, stworzył z polecenia króla w 1577 marynarkę wojenną z 6 okrętów, z któremi prowadził akcję w zatoce Fryskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13