KONARSKI Krzysztof; należał wraz z Jerzym Kleefeldern do Kornic sji, czuwającej nad flotą kaperską Zygmunta Augusta, utworzonej w 1557 r., od 1568 był członkiem „Komisji Morskiej“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13