KOŻUCHOWSKI Józef, 1886, były wiceminister Przemysłu i Handlu, prezes Rady Gł. A Ligi M. i K., zainicjował szereg wydawnictw z zakresu spraw morskich, najbliższy współpracownik min: Kwiatkowskiego przy tworzeniu Gdyni

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13