KOZIOROWICZ Edward Władysław, inż., kierował w Bagdadzie z upoważnienia rządu francuskiego zarządem spławów na rzece Eufracie i Tygrysie, po 1890 objął zarząd dróg i mostów w dep. Seine et Marne

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 13