KRZYSZTOPORSKI Jan, dworzanin Stefana Batorego, odbywał komisje do Inflant, Gdańska i Królewca

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14