KRZYWIEC Benedykt, ur. 29.IV.1901 w Berlinie, był współzałożycielem harcerstwa polskiego w Mandżurji w 1918; pisze o sprawach morskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14