FIEGENÓW M. wstąpił w 1563 do służby kaperskiej flotylli Zygmunta Augusta ze statkami własnemi „Gryfem“ i „Lwem“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10