FERBER Konstanty, był członkiem „Komisji Okrętów Królewskich“, utworzonej przez Władysława IV. w grudniu 1635 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10