KUCZBORSKI Jan, urn. 1624, biskup chełmiński; sprowadził Jezuitów do Bydgoszczy i Malborga

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14