KRZYWKOWSKI Sebastjan, ur. 1623, starosta starogardzki, spławiał mąkę i mięso solone tysiącami beczek do Szwecji i Holandji

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14