LUBOMIRSKI Hieronim August, Kawaler Maltański, hetman wielki koronny, marszałek Sejmu w 1681; uczył się rzemiosła rycerskiego na Malcie

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14