LUBOMIRSKI Jerzy Sebastjan, ur. 1616 pod Krakowem, urn. 1667 we Wrocławiu, marszałek w. koronny i hetman polny; zdobył Toruń, zawarł jako komisarz królewski pokój w Oliwie

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14