ŁOŚ Władysław, urn. 1694, wojewoda pomorski, później malborski, w 1683 był delegowany do komisji o Elbląg

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14