ŁYSAKOWSKI Władysław, meteorolog; brał udział w wyprawie polarnej na wyspę Niedźwiedzią w 1932-33

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14