MAGNUS, był dowódcą okrętu wojennego Augusta III w 1627

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 14