MOGIELNICKI Henryk, radiotelegrafista; brał udział w 1934 w ekspedycji polarnej Bernadzikiewicza na Szpicberg

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15