MOHUCZY Adam, ur. 7.III.1891 w Witebsku, dyrektor Szkoły Morskiej, w Gdyni, odbył podróż naokoło świata jako miczman, zainicjował i zorganizował bataljon morski, rozwinął go w pułk morski, który walczył na lądzie w wojnie polsko-rosyjskiej; zorganizował i był pierwszym komendantem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15