MORAWIEC Mikołaj, będąc chorążym nadwornym, zdobył w czasie bitwy pod Grunwaldem 1410 na Krzyżakach chorągiew Św. Jana

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15