MUNKENEBEKEN Hans, został przyjęty 5.IV.1569 przez Zygmunta Augusta do flotylli polskiej i mianowany przełożonym straży morskiej czyli admirałem, na równi z Scharpingiem; stracony został bezprawnie przez Gdańszczan w 1573 jako kaper króla Zygmunta

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15-16