MÜLDNER Artur, marynarz; jako kpt. korwety odbył w 1885—86 podróż do zachodniej Afryki, południowej Brazylji, Paragwaju i Urugwaju, zwiedzał osiedla polskie i badał stosunki w kolonjach polskich

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 15