NOWOTNY Bogumił, Komandor w st. sp.; służył w marynarce handl. austr.-węg., d. 28XI. 1918 dekretem Naczelnika Państwa, polecającym stworzenie marynarki w Polsce, mianowany szefem Sekcji Marynarki, po wyjściu w stan spoczynku, założył pierwsze towarzystwo żeglugowe „Sarmacja“

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16