NISZCZYŃSKI Krzysztof, wojewoda bełski, wiódł roty pod Gdańsk za Stefana Batorego, wydał w 1559 prawo bartne dla Kurpiów

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16