NOWODWORSKI Bartłomiej, urn. 1623, z pow. tucholskiego, kawaler maltański, walczył 17 lat pod Henrykiem III i IV franc., poczem udał się na Maltę, gdzie walczył przez 7 lat; fundował przy Akademji Krakowskiej stypendjum dla czterech Tucholan

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16