OLEŚNICKI Mikołaj z Pińczowa, brał udział w wyprawie cesarza Karola V. do Algieru w 1535 r

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16