OSSOWSKI Juljusz, 1855—1882 ; badacz literatury wschodnio-pruskiej

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16