OSTRORÓG Sędziwój, generał wielkopolski; towarzyszył Zyndramowi Maszkowskiemu w bitwie pod Grunwaldem 1410, pobił Krzyżaków pod Koronowem i pojmał ich wodza Kuchmeistra, zdobył Nowe Miasto

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 16