DZIAŁYŃSKI Jan, ur. 1585; wojewoda chełmiński od 1556 r. występowali przeciw Unji Prus z Koroną, gdy jednak wybuchł bunt Gdańszczan przeciw Batoremu, nakłonił Gdańsk do uległości

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10