DROHOJEWSKI Jan Tomasz, starosta przemyski; posłował od Stefana Batorego do Turcji do Sułtana Amurata w 1578, wystawił własnym kosztem chorągiew przeciw Gdańszczanom i dowodził nią

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10