DRESZER-ORLICZ Gustaw, generał, ur. 2.X.1889 w Jadowie; działacz kolonjalny i morski, prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonjalnej, pod którego zarządem liczba członków Ligi M. K. wzrosła w ciągu 3 lat z 27.000 do 240.000; stworzył Fundusz Kolonjalny; w 1931 r. odbył podróż propagandową do Stanów Zjednoczonych

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 10