DERDOWSKI Hieronim, ur. 1892 w Winonie w St. Zj.; pisarz i poeta ludowy kaszubski, wyemigrował w 1888 do Stanów Zjednoczonych, gdzie redagował pisma

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 9