DENHOFF Gerard hr., wojewoda pomorski, odparł Szwedów od Górzna, w 1627 odebrał Szwedom Puck, w 1629 bronił Torunia, w 1635 został wraz z baronem Z. Güldenster nem członkiem „Komisji Okrętów Królewskich“ czyli Admiralicji

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 9