BOGUSZ z Ziemblic, kasztelan gdański; bronił za Łokietka Gdańska – przeciw Brandenburczykom, wezwał do pomocy Krzyżaków, którzy wyłudziwszy od niego oddanie zamku, urządzili w 1308 rzeź, wycinając załogę i ludność polską i spalili miasto.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8