BOHOMOLEC Andrzej, por. ułanów, ur. 22.XI, 1900; kierował wyprawą yachtu „Dal“ z Gdyni do Ameryki Północ, w 1933-1934.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 8