BERNADZIKIEWICZ inż., wyruszył 10.VI. 1934 na czele ekspedycji ’ naukowej na Szpicberg, jako kierownik służby radjo-elektrycznej i operator filmowy.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 7