BETEN Aleksander, admirał; był w końcu 1635 r. dowódcą eskadry marynarki Władysława IV.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 7