APELMAN Wilhelm był admirałem floty polskiej Zygmunta Augusta.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 7