APELMAN Elert, kapitan polskiego statku „Latający Jeleń“, brał udział w bitwie pod Oliwą 28.XI.1627 r.

[w:] Ludzie morza i Pomorza / Stanisław Zieliński. – Warszawa, 1935. – s. 7