Aresztowanie komunistów w Gdyni / S.B. // Kurjer Poznański. – 1931, nr 531, s. 1

Aresztowanie komunistów w Gdyni Kurjer-Poznański-1931,-nr-531,-s