Sowiet w gdyńskiej łuszczarni ryżu. Czyje podszepty działają? / (p) // Kurjer Poznański. – 1936, nr 280, s. 4

Sowiet w gdyńskiej łuszczarni ryżu. Czyje podszepty działają? Kurjer Poznański 1936, nr 280, s. 4