BALTIC TRANSPORT JOURNAL

Baltic Transport Journal

http://www.baltictransportjournal.com/

Baltic Transport Journal

 

 

Anglojęzyczny dwumiesięcznik „Baltic Transport Journal” zadebiutował na międzynarodowym rynku prasowym w drugiej połowie 2004 roku. Zgodnie z informacją na okładce miał się głównie zajmować szeroko pojętym sektorem morskim, jak również liniami lotniczymi oraz turystyką w regionie Morza Bałtyckiego. Na przestrzeni lat tematyka morska umacniała się, natomiast pozostałe dwie ustąpiły miejsca innym.
Dzisiaj „Baltic Transport Journal” skupia się na transporcie i logistyce na Morzu Bałtyckim i w obrębie jego dziewięciu państw oraz wszystkim co dotka ten sektor, czyli sprawach ekonomicznych (sekcja Economy), legislacyjnych (Legal), technicznych (Technology), żegludze morskiej i portach (Maritime), nowych rozwiązań logistycznych i powiązań pomiędzy różnymi gałęziami transportu (Logistics), itd.
W każdym numerze występują także działy Report oraz Focus, które poddają gruntownej analizie kluczowe dla regionu rynki, jak rynek portowy, promowy i ro-ro, kontenerowy, masowy, przy czym Focus (jak również dział Special, który pojawia od czasu do czasu) bierze pod lupę rynek stoczniowy, kolejowy i drogowy, kwestie środowiskowe, dotyczące alternatywnych paliw, rozwoju energetyki, nowych modeli ekonomicznych, tzw. czynnika ludzkiego, przyszłości branży, etc. Z biegiem czasu raportom zaczęły towarzyszyć mapy w postaci plakatów prezentujących siatki regularnych połączeń kontenerowych (najpierw morskich, później także kolejowych), promowych i ro-ro (tutaj też pojawiło się uzupełnienie w postaci siatki serwisów kombinowanych drogą kolejową), oraz obrazujących przeładunki w portach (zarówno ogólne dla wszystkich ładunków i pasażerów, jak i szczegółowe dla ropy i produktów ropopochodnych oraz dla suchych masowych). Po paru latach równolegle do map drukowanych powstał darmowy portal www.baltictransportmaps.com, na którym dostępne są mapy kontenerowe, promowe i ro-ro oraz kolejowe (wcześniej wydawane na płytach CD), wszystkie w interaktywnej formie.
Z czasem raporty przekształciły się w odrębne publikacje coroczne, w których oprócz pogłębionej analizy danego sektora rynku są zamieszczane również indywidualne mapy z siatkami linii wszystkich operatorów oraz szczegółowe spisy wszystkich połączeń. Oprócz Maritime, jeszcze jeden dział ukazuje się w „Baltic Transport Journal” od samego początku (choć pod zmienioną nazwą). Mowa o Transport miscellany, które zadebiutowało jako Maritime Varietes. Jest to najbardziej swobodna ze wszystkich rubryk, prezentująca wszelkiej maści transportowo-logistyczne ciekawostki czy dziwności, które noszą na sobie choćby cień powiązań z Bałtykiem. Swoje miejsce znalazły tutaj marynistyczne fasady budynków, obrazy, monety, samoloty, dzwony do nurkowania, statki które poszły na żyletki, ale i parowozy a nawet konie pociągowe, jeśli tylko łączy się z nimi jakaś anegdota.
Lżejszą część czasopisma dopełnia rubryka Collector’s corner, w której transport obrazowany jest za pomocą znaczków, monet, obrazów. Od czasu do czasu Collector’s corner ustępuje miejsca Heritage corner, który przedstawia transportowo-logistyczne dziedzictwo regionu. Z pozostałych działów warto jeszcze wymienić Who is who, prezentujący sylwetki osób, które awansowały w branży transportowo-logistycznej; On the roads, czyli felietony niekoniecznie dotykające spraw stricte branżowych; Events będący podsumowaniem konferencji lub targów; What’s new (newsy) i Market SMS (statystyczne „pigułki” o przeładunkach i przewozach); oraz Newsletters, czyli miejsce przeznaczane dla partnerów pisma. Na przestrzeni lat „Baltic Transport Journal” stał się oficjalnym partnerem medialnych Baltic Ports Organization (dla której przygotował m.in. publikacje na 20- i 25-lecie), jak i współpracował z wieloma innymi instytucjami, np. projektami unijnymi TransBaltic, East West Transport Corridor, oboma edycjami LNG in Baltic Sea Ports, Bothnian Green Logistic Corridor, VILA (Opportunities and Benefts of Joint Use of the Vistula Lagoon), EcosHaz (Economics of Prevention Measures Addressing Coastal Hazards), czy też MOTUS Foundation.
„Baltic Transport Journal” wyrobił już sobie rozpoznawalną markę w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to jedyny tytuł, który zajmuje się transportem i logistyką we wszystkich dziewięciu krajach bałtyckich, zbierając informacje i dane dla całego regionu. Nasze analizy są szeroko wykorzystywane przez porty, terminale, linie żeglugowe i inne firmy transportowo-logistyczne prowadzące swoje interesy na Bałtyku.
Inną cechą wyróżniającą pismo jest chęć prezentowania branży wciąż z innej perspektywy – zatem oprócz tradycyjnych analiz rynkowych, są także artykuły i wywiady wykraczające poza horyzont Bałtyku, scenariusze rozwoju logistyki czy energetyki parę dekad naprzód; materiały o zdrowiu kierowców ciężarówek; ekonomii współdzielenia czy gospodarce okrężnej; nowych rozwiązaniach technologicznych (np. autonomiczne statki, robotyka w logistyce, inteligentne systemy transportu), itp. W tym kontekście warto wspomnieć o drugiej publikacji przygotowywanej przez redakcję „Baltic Transport Journal”, mianowicie Harbours Review (www.harboursreview.com), który jest darmowym wydawnictwem elektronicznym skupionym na sprawach sektora portowego w Unii Europejskiej. Przez ponad 10 lat obecności na rynku „Baltic Transport Journal” zmieniał się wraz z regionem Morza Bałtyckiego. W 2004 tylko Niemcy, Dania, Szwecja i Finlandia były częścią Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat nasze pismo śledziło wszystkie zmiany transportowo-logistyczne na Bałtyku, ekonomiczne trendy, modernizację portów i terminali, wejście nowych graczy na rynek, wielkie projekty infrastrukturalne, łączenie się zarządów portów, wzloty i upadki linii żeglugowych, perturbacje spowodowane przez światowy kryzys finansowy, narastanie obaw związanych z wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących paliw używanych przez statki (tzw. Dyrektywy Siarkowej), czy też uczynienie Bałtyku nieformalnych laboratorium nowych zielonych technologii.
Od początku istnienia czasopisma wydawcą jest spółka Actia Forum.  Pierwszym redaktorem naczelnym był Dariusz Szreter, po nim kierowali redakcją Martyna Bildziukiewicz, Lena Lorenc oraz dyrektor wydawniczy Piotr Trusiewicz. Obecny skład redakcji to Przemysław Myszka (Editor-in-Chief), Marek Błuś (Executive Editor), Maciej Kniter (Assistant Editor), Danuta Sawicka (Art Director) oraz Alison Nissen (Profreading Editor). Za zarządzanie i marketing odpowiedzialni są Przemysław Opłocki (Managing Director), Anna Dąbrowska (Marketing Manager) i Aleksandra Plis (Media & Commercial Partnerships). Na czele zarządu stoi Bogdan Ołdakowski (President of the Board).

Przemysław Myszka
Redaktor Naczelny „Baltic Transport Journal”