AKTUALNOŚCI Z DAWNYCH LAT. ZDARZYŁO SIĘ 18 WRZEŚNIA “Dar Pomorza” wyruszy dziś w półroczną podróż ćwiczebną. Na pokładzie statku odbędzie wycieczkę do Bornholmu p. minister Roman // Codzienna gazeta handlowa. – 1933, z dnia 18/19 września

"Dar Pomorza" wyruszy dziś w półroczną podróż ćwiczebną