Bałtycki Terminal Kontenerowy sprzedany / (mab) // Namiary na Morze i Handel. – 2003, nr 11, s. 4. – Il.

Bałtycki Terminal Kontenerowy sprzedany