Gospodarka morska

Rok 1937 w obrotach zamorskich portu gdyńskiego

Po trzyletnim okresie powolnego wzrostu obrotów towarowych portu, rok 1937 wykazał poważny skok wzwyż...

Polskie holowniki powróciły

W dniu wczorajszym powróciły do Gdyni polskie holowniki „Atlas", „Tur" i „Żeglarz". Holowniki te...

200 ton towarów dla Ambasady Amerykańskiej w Moskwie

Ostatnio odszedł z Gdyni fiński statek „Ivallo" zabierając między innymi 200 ton towarów dla...

Budowa morskiej potęgi Polski

Rola Gdyni i Pomorza w budowie potęgi morskiej państwa Takie słowa wypowiedział z okazji dziesię­ciolecia...

Budowa obozu emigracyjnego w Gdyni

Rozpoczęcie robót przy szosie powiatowej do Wejherowa Po bardzo długich przygotowaniach przystępuje się tutaj obecnie...

Podpisanie umów na inwestycje portowe

Podpisanie umów z przedsiębiorstwami budowlanymi na wykonanie robót portowych Min. Kwiatkowski podpisał wczoraj umowę z...

Przeładunki ładunków w roku 1934 w gdyńskim porcie

Ruch towarowy w pierwszej dekadzie maja w porcie gdyńskim Przyszło statków w I dekadzie m....

Przeładunki w porcie gdyńskim

Przeładunek towarów w porcie gdyńskim w grudniu 1930 roku W okresie od 10 do 23...

Obroty portu gdyńskiego w roku 1938

Obroty portu gdyńskiego w roku 1938, "Dziennik Bydgoski" 1939, nr 23, s. 8

Najnowsze