Bandera Polska

Pierwszy numer pisma: „Bandera Polska” – Czasopismo poświęcone sprawom żeglugi – Organ Towarzystwa „Bandera Polska”, ukazał się w maju 1919 roku. Redaktorem naczelnym był dr Leon Władysław Biegeleisen, kierownikiem działu technicznego – Marian Wojtkiewicz, działu artystycznego – Włodzimierz Nałęcz. Numer ten, objętości 80 stron – ma barwną okładkę, której autorem był artysta malarz Włodzimierz Nałęcz, jeden z pierwszych marynistów polskich.

Od Wydawnictwa

Odrodzona Polska nie może zaniedbywać swoich wód. Znaczenie wody trafnie ocenił ogół, pragnąć tak silnie polskiego morza. Własne wybrzeże morskie – to okno na świat, to niezbędny warunek niepodległości gospodarczej …
Handlowe i gospodarcze znaczenie wód wymaga pilnego i stałego badania z ekonomicznego punktu widzenia. Nie wystarcza skonstatowanie możności dokonania danej pracy, należy przed wszystkim zastanowić się nad jej celowością, nad tym, czy odpowiada one pewnym potrzebom ludzkim i czy koszta jej wykonania są ustosunkowane do spodziewanych zysków. Należy ciągle pamiętać, że wodę opanowujemy dla zaspokojenia naszych potrzeb, i na zasadzie ekonomicznego badania tych potrzeb planować konkretne prace.
A prac tych niemało należy przedsięwziąć w naszym kraju. Kwestie uspławienia rzek, udowy kanałów, ujmowania wód górskich w celu elektryfikacji, cała tzw. kwestia „białego węgla” kwestia osuszania błot i bagien wszystko to teoretycznie i praktycznie leży nieomal odłogiem. Dodajmy do tego niezmiernie doniosłe sprawy żeglugi rzecznej i morskiej, budowę portów, doków i tysięczne inne kwestie z nimi związane, a mieć będziemy całokształt zagadnień, które winny mieć swój własny organ.
Gospodarczej stronie tych zagadnień poświęcimy główną uwagę, nie pomijając bynajmniej strony technicznej.
Pragniemy wzbudzić w społeczeństwie zainteresowanie żeglugą, morzem, własnymi rzekami, wiedząc, że opinia publiczna jest właściwą władczynią wolnego państwa i narodu.

Fragmenty artykułu Henryka Tetzlaffa
„Bandera Polska”: pierwsze czasopismo morskie odrodzonej Polski
Morze 1979 r.

Bandera Polska
Bandera Polska
Bandera Polska
Bandera Polska

Przeczytaj również

Najnowsze