Bandera

Bandera : tygodnik Marynarki Wojennej / [Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej]. – Gdynia : ZPMW, 1957 – .
Na przestrzeni dziejów czasopismo kilkakrotnie zmieniało format, wygląd zewnętrzny, czy częstotliwość wydawania. Zmieniała się liczba publikowanych zdjęć, reportaży, wywiadów i felietonów. Powstawały różne działy tematyczne, kąciki poświęcone rozrywce. Drukowano opowiadania oraz fragmenty książek marynistycznych… „Bandera” towarzyszyła Marynarce Wojennej w jej codziennym życiu, dążąc do nawiązania trwałych kontaktów z czytelnikami, przede wszystkim z marynarzami służby zasadniczej. Otwierała przed wieloma osobami możliwość wypowiedzenia się w różnych sprawach, istotnych dla środowiska. Podejmowano zarówno tematy poważne nurtujące marynarzy, jak i dawano na łamach pisma okazję do zaprezentowania marynarskiemu środowisku ich twórczości literackiej czy plastycznej. W grudniu 1989 r. „Bandera” stała się dwutygodnikiem, a od połowy lutego następnego roku miesięcznikiem. Zaś jej wydawanie zakończono w roku 2006.
Tekst na podstawie opracowania Antoniego Ciejpy, pt. 50 Lat Czasopisma MW RP „BANDERA” 1950-2000 oraz Czasopismo Marynarki Wojennej, http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=bandera

Bandera
Bandera

Przeczytaj również

Najnowsze