Baraki bezrobotnych w Kacku runęły. Woda zniosła most żelbetowy i przerwała szosę do Gdyni // Dzień Dobry. – 1937, nr 136, s. 1, 4

Takiej burzy najstarsi nie pamiętają Dzień DObry