Bergenske Baltic Transports Ltd. Sp. z o. o. W GDYNI. Żegluga – Maklerstwo okrętowe – Przedstawicielstwa towarzystw okrętowych – Asekuracja // Pomorze i Gdynia: dwutygodnik gospodarczy: organ Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu. – 1930, nr 6/7, s. 98

Polki Lloyd Sp. Akc. Oddział w Gdyni