Bibliografia Gdyni za rok 1977 / opracowali: Władysława Baczyńska, Henryk J. Jabłoński, Ewa Rutkiewicz // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [249]-275

Bibliografia Gdyni za rok 1977