Zasłużeni gdynianie. Wybór notatek biograficznych / oprac. Zofia Kolanowska i Ryszard Mielczarek // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [239]-248

Zasłużeni gdynainie